Fikret Orman dönemine ait bilirkişi raporu belli oldu

Beşiktaş Kulübü’nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan bütçesinin, yüzde 10’dan fazla aşıldığı argümanıyla dava açılmış ve mahkeme hususla ilgili eksper atanmasına karar vermişti. Atanan Uzman Heyeti, 31 Mart tarihinde kulübe giderek gerekli evrakları incelediğini raporunda belirterek, hususla ilgili olarak da belirlenen ölçüleri söz etti. Uzman raporunun mahkemeye sunduğu raporda şu sözler yer aldı:

“31/03/2021 tarihinde kulüp merkezine gidilmiş ve BJK Derneği ve Küme Şirketleri’nin 01/01/2018 – 31/12/2018 periyodu genel heyetçe onaylanmış konsolide bütçe büyüklüğünün 1 milyar 59 milyon 909 bin 774 TL olduğu görülmüştür. Tıpkı periyoda ilişkin borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin ise, Bağımsız Denetçi Raporu’nun 9. sayfasındaki tablodan da izlenebileceği üzere 615 milyon 89 bin 283 TL olduğu anlaşılmıştır. Bahis konusu devirdeki onaylanmış bütçenin yüzde 10’u 105 milyon 990 bin 977 TL, 04 Kuruş olduğundan idare tarafından borçlanılan fiyatın, 2018 yılı için bütçenin yüzde 10’unu aştığı görülmektedir. Belge kapsamında BJK İdare Heyeti’nin Genel Konsey tarafından kabul edilen yıllık bükçe ve bunun yüzde 10’u oranından fazlası dışında yıl içinde oluşacak yeni gereksinimleri karşılamak için borçlanmayı ön gören bir teklif hazırlayarak Genel Kurul’u bu konuları görüşmek ve karara bağlamak için harikulâde toplantıya çağırıp çağırmadığına ait açıklayıcı bir doküman ya da bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Beşiktaş Kulübü Tüzüğü’ne nazaran, Genel Kurul’un onayı olmadan bütçe dışı harcama yapmanın yaptırımının, Genel Heyet kararının yok kararında sayılması ya da iptali olmayıp, ‘Yönetim Şurası’nın yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumlu’ olması formunda belirlendiği görülmektedir.”