Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor?

Bayram tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı ne vakit, ayın kaçında? Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor? sorularının karşılıkları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. İslam dinindeki Ramazan Bayramı ile birlikte ikinci bayram olan Kurban Bayramı, bu sene 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak, 12 Temmuz Salı günü sona erecek. 13 ve 14 Temmuz tarihlerinin bayram tatiline dahil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının akabinde düzenlediği basın açıklamasında bayram tatilinin müddetini duyurdu.

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı için kısa bir müddet kala tatil planları yapanlar resmi tatil günlerini araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının akabinde düzenlediği basın açıklamasında bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari müsaade kapsamına alınacağını açıkladı.

Kurban Bayramı ne vakit, ayın kaçında? Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor?

2022 Kurban Bayramı’nda Arefe günü 8 Temmuz’da başlıyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü, 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Bayramın bitiş tarihi ise 12 Temmuz Salı günü olacak.

  • Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kurban ibadetinin kararı nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey manalarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun isteğine ermek için ibadet niyetiyle, belli kaideleri taşıyan hayvanı yöntemine uygun olarak kesmeyi ve bu gayeyle kesilen hayvanı tabir eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sıhhati yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere nazaran varlıklı sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin birçoklarına nazaran udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî kararı ne olursa olsun- müslüman toplumların belli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri bilhassa milletimizin dinî hayatında değerli bir yer tutmaktadır.

Kimler kurban kesmelidir?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen güçlü sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel gereksinimlerinden ve borcundan öteki 80.18 gr. altın yahut bunun bedelinde para yahut eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Münasebetiyle bu kişi Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran sözü ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.